Kinga Pamelia

Lärare

2003 mötte Kinga Ashtanga yogan för första gången. Den ledde henne sedan vidare till Maria Boox som på ett fantastiskt inspirerande sätt har delat med sig av sin kärlek till yogan. Senare tog sig Lisa Lalér an Kinga som elev ochoch det var tack vare Lisa och Bill Brundells fina uppmuntran och hjälp som Kinga så småningom hittade vägen till Indien och länken till källan, Guriji – Sri K Patthabi Jois. ”För mig är yoga en kontinuerlig process och i denna inspireras jag, utöver de som nänts ovan, också av lärare som Charlotte Lindström, Peter Sanson, Kimberly Flynn och Eddie Stern.”