Eva Lindblad

Eva Lindblad

Lärare

Yoga har länge varit en livsstil för Eva, eller som hon själv uttrycker det en ”räddning” eller ”terapi”. Hon beskriver hennes undervisningsstil som en en fristad att vara precis så som du är. En plats att andas med fokus på upplevelse snarare än prestation. En trygg plats där vi aldrig behöver känna att vi är otillräckliga.
Lärare som Eva har studerat för är bl.a. Les Leventhal, Emily Kruser, Levi Banner, Bex Tyrer, Scott Lyons, Satu Tuomela och Rusty Wells.
Evas klasser fokuserar på förnimmelser, andetag, närvaro och att lyssna på de signaler kroppen sänder ut.
Yang-klasserna är flödande och stundvis utmanande, där det alltid finns utrymme att känna efter och respektera sin gräns.
Yin-klasserna är mjuka, jordande, meditativa, läkande, i syfte att ge trygghet.
Alla Evas klasser är tänkta att skapa förankring och finna innerligt lugn. Eftersom Eva är övertygad om att vi är fullkomligt perfekta så som vi är handlar klasserna aldrig om att förändra eller förbättra, utan om att acceptera och om kärlek – allt för att du ska kunna förankra dig djupare i självkärlek och självrespekt.