Mara Lee Gerdén

Mara Lee Gerdén

Lärare

Mara Lee kom i kontakt med yoga under en längre vistelse i Berkeley, Kalifornien, där hon hade Naushon Kabat-Zinn (power yoga) som lärare och inspirationskälla. År 2014 började hon utöva Ashtanga Yoga för Naomi Grosin i Stockholm, och fullföljde sedan Teacher Training i Ashtanga och Vinyasa Flow på Inbalance. I Maras egen praktik såväl som på hennes klasser är koncentration och acceptans självklara utgångspunkter.