Om yoga

HISTORIA
FILOSOFI
ASHTANGA VINYASA

Ordet Yoga betyder förening och dyker för första gången upp i Veda skrifterna någon gång på 1500_talet fKr. En tradition endast avsedd för de privilegierade prästerskapet och lärdes vidare från mästare till elev, far till son.

I början av 1900 talet överlämnades det forntida verket Yoga Korunta till Sri T. Krishnamacharya. Texterna, som skrevs för ca 2000 år sedan, beskriver grupperingar av asanas samt vinyasas, drishti, bandhas och mudras samt filosofin inom yoga.

Krishnamacharya kom liksom senare hans elev, Pattabhi Jois, att undervisa enligt detta verk. Sedan 1937 har Pattabhi Jois använt dessa läror i sin undervisning och 1948 grundade han Ashtanga Yoga research Institute i Mysore, där denna uråldriga tradition fortfarande idag lärs ut idag.

Ashtanga betyder åtta delar, ashtau ”åtta” anga ”limbs” och syftar på Patanjalis Yoga Sutra. Patanjali, ashtanga yogans fader, levde någon gång mellan 200 fKr. till 200 eKr.

I Patanjalis Yoga sutra beskrivs den yogiska filosofin – Raga Yoga- utifrån 8 steg Asha tanga. dessa är:
Yama
Niyama
Asana
Pranayama
Pratyahara
Dharana
Dhyana
Samadhi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Det finns tre serier inom ashtanga yoga. Den första serien, yoga chikitsa, renar, rätar ut och stärker kroppen. Ställningarna tillsammans med andningen och kroppslåsen ökar blodcirkulationen, rengör de inre organen och utvecklar koncentrationsförmågan.
Den andra serien nadi shodana renar nervsystemet och öppnar energikanalerna.
Den tredje serien, sthira bhagah, uppdelad i ABCD integrerar inre och yttre styrka och grace. Att utöva dessa serier kräver en hög grad av flexibilitet, styrka och ödmjukhet.
Utmärkande för Ashtanga yogan är
Ujjayi Pranayama- andning
Bandhas- kroppslås.
Drishti- fokuseringspunkt
Vinyasa -andning synkroniserat med rörelse