Yogans Historia & Filosofi

PATANJALI & YOGA SUTRAS

En av yogatraditionens viktigaste litterära verk är Yoga Sutras som skrevs av Patanjali någon gång mellan 200 f. Kr och 200 e. Kr. Ordet sutra betyder ”tråd” på sanskrit och verket består av 195 aforismer, korta verser eller trådar om man så vill, som kan liknas vid visdomsord.

Den indiska mytologin beskriver Patanjali som en legend som sägs ha inkarnerats för att hjälpa mänskligheten genom att undervisa om språk, hälsa och om yogans disciplin. I Yoga Sutras hittas bland annat Patanjalis berömda definition av yoga:

योग: चित्त-वृत्ति निरोध: yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ
Yoga är upphörandet av sinnets växlingar.
— Yogasūtra 1.2
 
Yoga Sutra är indelad i fyra kapitel och här beskrivs bland annat Rajayogan både som filosofi och praktik. Rajayoga, den kungliga yogan består av åtta delar/grenar; Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Prayahara, Dharana, Dhyana och slutligen Samadhi. Följer vi dessa förhållningssätt och praktiska vägledning uppnår vi det själsliga och fysiska tillstånd som ger känsla av total inre frid och total enighet med världen.

1.) Yama – Består av fem stycken moraliska och estiska vägledningar för hur vi möter den yttre världen.

  • Ahimsa – att inte bruka våld.
  • Satya – att vara sann.
  • Asteya – att inte stjäla
  • Brahmacharya – att leva i måttfullhet
  • Aparigraha – att inte vara girig

2.) Niyama – beskriver olika metoder för självutveckling och hur man kan arbeta med sin egen inre värld.

  • Shaucha  – renlighet, både fysisk och mental.
  • Santosha – belåtenhet, att vara nöjd med det man har respektive inte har.
  • Tapas – entusiasm, engagemang och renhet i vår ansats och ambition och riktade energi
  • Swadhyaya – självobservation och reflektion
  • Ishvarapranidhana – att tro på och känna att det finns en högra grad av närvaro, andlighet.

3.) Asana – den fysiska ställning, säte, stadig. Patanjali definierar asana, den fysiska rörelsen som stira- stabil och sukha- bekväm. De ska utföras med lätthet och detviktiga är inte hur flexibel man är utan hur medvetet och med vilken grad av närvaro man utför en asana.

4.) Pranyama – andningstekniker. 
Prana, betyder livskraft och, ayama – att kontrollera
.

5.) Patyahara – att stänga ute och dra bort uppmärksamhet från sina sinnesuttryck och rikta fokus mer inåt.

6.) Dharana – att koncentrera uppmärksamheten på en punkt.

7.) Dhyana – meditation. Att hitta tillbaka till sin inre kärna. Att nå en djupare insikt – vi är inte våra tankar.

8.) Samadhi – en känsla av total inre frid, total enighet med världen. Yogans föregående sju grenar ska leda till att vi lättare upplever detta tillstånd.

Nyheter

YOGARETREAT PÅ GOTLAND I SOMMAR
Yogalärarutbildning
YINYOGA LÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPNING 50 h

Kontakt information

Telefon: 08 – 640 20 40
E-mail: info@inbalance.se

Inbalance Yoga Mariatorget
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 1, Stockholm
T-bana: Mariatorget, uppgång Mariatorget

Inbalance Yoga Hornstull
Adress: Hornstulls Strand 9, Stockholm
T-bana: Hornstull, uppgång Hornstull