YINYOGA LÄRARUTBILDNING / FÖRDJUPNING 50 H

Vill du fördjupa din kunskap inom yinyoga och lära dig att dela denna praktik med andra? Vår kurs guidar dig genom teori och filosofin bakom yinyoga. Du får en djupare förståelse för dess fysiologiska, energetiska och psykologiska fördelar — sett ur både ett österländskt och västerländskt perspektiv. Du får också möjlighet att fördjupa dig i praktiken, hur du anpassar den till dina unika förutsättningar samt hur du undervisar andra.

Inbalance Yinyoga TT är unik då den erbjuder 50 timmars lärarledd tid av tre mycket erfarna lärare med en gedigen förståelse för och erfarenhet av praktiken.

Yinyoga är ett sätt att se på och utöva yoga utifrån en idé om helhet, samverkan och kontext. Benämningen yin och yang har sitt ursprung i den taoistiska filosofin och används som en praktisk modell för att beskriva hur saker och ting fungerar i relation till varandra och i förhållande till sin omgivning.

Yinyoga, när den appliceras insiktsfullt, ger möjlighet till fördjupad självkännedom ‒ det reglerar ett överaktivt nervsystem och stimulerar kroppens självläkande förmåga. Det är därför ett vilsamt komplement till annan rörelsebaserad träning, samt en naturlig länk till att nyfiket utforska de mer meditativa aspekterna av praktikerna som yogatraditionen erbjuder.

Under utbildningen får du bland annat lära dig yinyogas 7 arketypiska positionerna och hur du anpassar positionerna för individuella förutsättningar. Du får förståelse för begrepp som fascia, fokusområde, kompression och tension, meridianer och de fem elementen inspirerat bland annat av den funktionella approach till yinyoga, anatomi och undervisning som Paul Grilley förmedlar.

Utbildningen ger dig en god kunskapsgrund för att kunna addera yinyoga på ett säkert sätt till din egen praktik och undervisningsvokabulär. För lärare kan den starta eller avsluta din vanliga rörelsebaserade klass, den kan undervisas som renodlad yinklass eller som en tematiserad workshop.

Yinyogas närande kraft är inte bara återhämtande utan också uppbyggande ‒ den stärker vår förmåga till empati och lyhördhet. Den förbereder kropp och sinne för ett kontemplativt och självreflekterande förhållningssätt och tar oss till ett tillstånd av integrerad närvarande stillhet.

Ur utbildningsinnehållet

 • Varför yinyoga
  • Vad yinyoga kan bidra med ‒ vikten av att stanna upp
  •  Yinyogas 7 arketypiska positioner
 •  Funktionell anatomi
  • Humanvariation och biotensegritet
  • Vad känns och varför känns det
 • Esoterisk anatomi utifrån TCM
  • Meridiansystemet
  • De fem elementen
 •  Fysiologisk förståelse
  • Översikt av nervsystemets anatomi
  • Smärta som begrepp och funktion
  •  Bindväv- och fasciafysiologi
 • Metodik och pedagogik
  •  Att observera och anpassa praktiken till olikhet och individuella förutsättningar
  •  Reflektion kring yin-sekvensering och tematiserad undervisning
  • Språket som ett potent verktyg för elevens självförståelse

 

Datum och tider
Helg 1: 4-6 oktober kl. 9.00-17.00
Helg 2: 23-24 november kl. 9.00-17.00
Helg 3: 11-12 januari kl. 9.00-17.00

Pris:
7.500 kr
Är du lärare på Inbalance eller har varit TT-elev på Inbalance lärarutbildning kostar utbildningen 6500 kr.

 

Om oss

Jenny Warner
Jenny tog sin osteopatexamen 2017 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine. Hon har studerat,  praktiserat och undervisat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år samt genomfört flertalet yogalärarutbildningar och tysta retreats. Hon undervisade yoga på heltid i många år och drev även den egna yogaplatsen Skimra Yoga fram till 2015 samt har varit huvudlärare på flera yogalärarutbildningar.

Med sitt särskilda intresse för kroppsorienterad stress- och traumabearbetning har Jenny också vidareutbildat sig inom i Somatic Experiencing och blev färdig SE-practioner 2022. På fritiden ägnar sig Jenny åt meditation, olika rörelsepraktiker, styrketräning och jazz.

Luke Warner
Luke tog sin osteopatexamen 2011 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine där han senare undervisade i ämnesområden som anamnestagning, differential diagnostik, anatomi, neurologi och patologi. Han har erfarenhet som handledare på skolans elevklinik och undervisar anatomi och fysiologi vid flera olika yogalärarutbildningar.

Utöver osteopatisk behandling arbetar Luke med rörelsemetoden Functional Range Conditioning (FRC) för att hjälpa människor till förbättrad rörlighet och funktion. Han håller kurser i Kinstretch ‒rörlighetsträning baserat på principerna i FRC. På fritiden ägnar Luke sig åt olika rörelsepraktiker, styrketräning och meditation.

Luke och Jenny driver en osteopatisk mottagning på Södermalm i Stockholm. Båda arbetar med utgångspunkt från en bred helhetssyn och lägger stor vikt vid livsstilsfaktorer som stress, sömn, återhämtning, nutrition, rörelse och psykosocial miljö.Osteopatisk behandling utgår huvudsakligen utifrån en manuell behandlingsmetodik samt hälsooptimering genom livsstilsåtgärder, träning och övningar.