Att tänka på inför val av YTT

Vad är viktigt att tänka på när jag väljer yogalärarutbildning?
– Först och främst att huvudlärarna på utbildningen har gedigen kunskap och erfarenhet och att den personliga kontakten känns bra. Gå gärna på en klass/workshop med huvudläraren/lärarna på utbildningen innan du bestämmer dig.
– Ta reda på hur mycket huvudläraren/lärarna undervisar på utbildningen. Det händer att lärare med mindre erfarenhet undervisar en större del av tiden.
– Se över utbildningstimmarna och hur många av dessa som är lärarledda. Ibland räknas hemstudier in i det totala antalet utbildningstimmar. Av dina 200 utbildningstimmar bör alla vara lärarledda och självstudier tillkommer utöver.
Det finns många fördelar med att gå en utbildning som är knuten till en yogastudio/skola, bl. a
* har du möjlighet att själv gå på klasser, ledda av duktiga och erfarna lärare, samtidigt som du införlivar nyförvärvd kunskap och utvecklar den egna praktiken.
* finns det möjlighet att observera/assistera lärare på ”riktiga” klasser. Den kunskap och erfarenhet du får genom att ”gå bredvid” erfarna lärare på studion är ovärderlig.
* knyter du kontakter som du har stor nytta och glädje av som nyexaminerad lärare.

Vad tänkte jag på när jag valde min/mina yogalärarutbildningar?
År 2005 gick jag gick min första långa yogalärarutbildning på 200 utbildningstimmar.
Vid den tiden var utbudet på yogalärarutbildningar i Sverige minimalt så jag sökte mig utomlands. Sedan flera år tillbaka var jag en hängiven utövare av Ashtanga yoga. Runt om i världen fanns ett fåtal Ashtanga lärare, de första västerlänningar som hade praktiserade hos Pattabhi Jois, i Mysore. En av dessa var Richard Freeman, en yogi och lärare från USA som mer eller mindre betraktades som ”Gud” inom yogavärlden. Han var författare till boken ”The Mirror of Yoga: Awakening the Intelligence of Body and Mind” samt ljudboken ”The Yoga Matrix”. Richard Freeman började praktisera Zen Buddism 1968 och tillbringade nio år i Asien där han studerade hatha yoga, bhaktiyoga, vipassanabuddhism, sufism, sanskrit och indiska filosofiska texter. År 1974 börjad han studera för B.K.S Iyengar och han var en av de första västerländska yogalärarna som blev certifierad av K. Pattabhi Jois. Sommaren 2005 satte jag mig på ett plan till Boulder, Colorado, för att gå min första långa yogalärarutbildning på studion Yoga Workshop för Richard och hans partner Mary Taylor. Under den månadslånga utbildningen ingick ett gratis yogakort på studion. Det kanske största utbytet med utbildningen och vistelsen där var alla dom klasser jag tog med alla seniora lärare som undervisade på studion. Förutom den dagliga undervisningen på yogalärarutbildningen tog jag klasser varje dag (ibland två stycken) allt från restorative yoga till Mysore. Det var speciellt att praktisera med erfarna och kunniga lärare och på en studio som redan då funnits i nästan 20 år! Jag kan än idag minnas stämningen i rummet, så kontemplativt och prestigelöst.
Sedan dess har jag hunnit gå andra långa yogalärarutbildningar bl.a. för Maty Ezraty, som 1987 grundade studion YogaWorks, som längre fram kom att bli en kedja i USA. Maty skapade ett gediget yogalärarutbildningsprogram och hann utbilda tusentals lärare runt om i världen, innan hennes bortgång. Jag hade turen att gå två 100 timmars yogalärarutbildningar med henne här i Stockholm samt en 100 timmars yogalärarutbildning i Indien.
Andra duktiga lärare jag har haft möjlighet att studera för är Ron Reid och Marla Meenakshi, även dom, två lärare med över 30 års erfarenhet.
Jag har alltså valt att gå yogalärarutbildningar för lärare med gedigen erfarenhet och kompetens och att få vara på etablerade yogastudios.

Ska man gå en yogalärarutbildning online eller fysiskt?
Under pandemin växte utbudet av online utbildningar. Visst kan det kännas smidigt att inte behöva ta sig någonstans och spara både tid och pengar. Att gå en längre grundutbildning online går dock inte att jämföra med att göra den på en studio med alla dess fördelar som tidigare nämnts. Att dessutom nätverka med lärare och kurskamrater går inte att göra i ett digitalt rum.
Vissa moment ser jag också som praktiskt taget omöjliga att utföra online som t. ex att träna på att ge hands-on korrigeringar/assisteringar, där läraren ger feedback.
Även momentet att träna på att guida sina kurskamrater där läraren samtidigt observerar och ger feedback blir svårare att göra online.

Var är dina tankar kring att gå en yogalärarutbildning i Sverige kontra utomlands?
Yogalärarutbildningarna utomlands är ofta intensiva och pågår under en kortare tid, normalt mellan två till fyra veckor. Det är lätt hänt att nyförvärvad kunskap försvinner om den inte upprätthålls. Det är mer sannolikt att kunskap förankras på ett annat sätt om den nöts in och repeteras, månad efter månad. Även efter en längre utbildningstid är det viktigt att upprätthålla kompetensen för att den inte ska falla i glömska. Två till fyra veckor är egentligen ingen tid alls.
Det brukar också vara lättare att ta till sig av föreläsningarna på sitt modersmål.