Christina Lantto

Lärare

Christina började utöva Ashtanga yoga 2001.  2009 började hon som lärling hos Naomi Grosin och Jonas Rådahl och kort därefter började hon undervisa på Inbalance. 1992-1995 utbildade hon sig  till idrott-och hälsalärare på GIH (Gymnastik-och idrottshögskolan) och undervisar i ämnet på Södra Latins gymnasium. 

”Yogan stärker min kroppskännedom, min kroppsliga och mentala styrka. Andningen leder mig igenom positionerna, vilket skapar ett lugn  samtidigt som jag utvecklar rörlighet, koordination och funktionell styrka. Genom meditationen bearbetar jag mina upplevelser och känner en stor tacksamhet till att jag har tillfört yoga i mitt liv.”

”Do your practice and all is coming”, citat av Sri K Pattabi Jois.