Johanna Sundqvist

Lärare

Johanna tog sitt första andetag på mattan 2002 och yogan har sedan den dagen varit en stor del av hennes liv. Johanna är utbildad friskvårdskonsult, diplomerad massör och sedan 2007 även yogalärare. Hon har utbildat sig både i Sverige, USA, Thailand och Nicaragua. Några av de lärare som inspirerat och undervisat Johanna under åren är bl a Paul Grilley, Jenny Lindgren, Ulrica Norberg, Sarah Powers och Meghan Currie.

”För mig är yoga ett sätt att koppla upp mig med mig själv och titta lite närmare på det som rör sig under ytan. Jag är en stor vän av stillheten och när jag hittade yinyogan föll pusselbiten på plats. Yinyogan ledde till en fördjupad kontakt med den dynamiska yogan men blev även steget in i meditationen som på så många plan har förändrat mitt liv. Jag vill på mina klasser, både den fysiska dynamiska yogan och den stillsamma yinyogan kunna förmedla en kravlös tillåtande yoga. Yoga handlar enligt mig väldigt lite om den estetiska formen som något vi ska bemästra och klara av utan om kontakten. Kontakten med jaget, andetaget och kroppen, det fysiska, mentala och emotionella.