Om Yoga – alternativ

YOGA

I början av 1900 talet överlämnades till Sri T. Krishnamacharya, Yoga Korunta. Detta forntida verk, som skrevs för ca 2000 år sedan, omfattar grupperingar av asanas samt beskrivning av vinyasa, drishti, bandhas och mudras samt filosofin inom yoga.
Krishnamacharya kom liksom senare hans elev, Pattabhi Jois, att undervisa enligt detta verk. Sedan 1937 har Pattabhi Jois använt dessa läror i sin undervisning och 1948 grundade han Ashtanga Yoga research Institute i Mysore.
Ashtanga betyder åtta delar, ashtau ”åtta” anga ”limbs” och syftar på Patanjalis Yoga Sutra. Patanjalis, ashtanga yogans fader, levde någon gång mellan 200 fKr. till 200 eKr.

Utmärkande för ashtangayoga:

Ujjayi Pranayama – andning
Bandhas – kroppslås.
Drishti – fokuseringspunkt
Vinyasa – andning synkroniserat med rörelse


Ujjayi Pranayama

Kan översättas som en segerrik och kraftfull andning. Det är en ljudlig strupandningen där luften tas in genom att den bakre delen av gommen öppnas och man andas med ett nasalt väsande ljud. Ljudet hjälper till att närvara, rikta uppmärksamheten inåt och tar träningen till en meditativ nivå. Man strävar efter att andetagen ska bli så långa och jämna som möjligt.
När vi djupandas ökas lungornas syreupptagningsförmåga och syrsättningen till hjärnan. En lugn och jämn andning gör också att muskelspänningar minskar och spänningar i sinnesorganen släpper.


Bandha

Betyder att låsa, binda och syftar här på tre kroppslås som vi arbetar med i ashtanga yogan. Med hjälp av låsen skapas lätthet, styrka, stabilitet och en grund i träningen. Genom att aktivera låsen under träningen underlättas även balansen inne i asanas och hållningen förbättras. Genom att aktivera låsen hindrar man livsenergin, prana, att få fel riktning och låter den spridas till kroppens 72.000 energikanaler, nadis.

De tre kroppslåsen är:

Jalandhara bandha – hals eller struplåset. Uppstår när vi böjer ner hakan till gropen mellan nyckelbenen. Framförallt är det ett lås som används vid pranayama (andningsövningar) och vid meditation.

Uddiyana bandha – buklåset. Kan översättas som uppåtflygande. Detta lås sträcker sig några centimeter under naveln och ner till slutet av bäckene. Det är det mest dynamiska av de tre låsen. Man får lättast kontakt med uddiyana bandha på slutet av utandningen. Detta parti ska hållas lätt indraget, som om naveln först tillbaks mot ryggraden. Uddiyana bandha fungerar som ett stöd och skydd till buk och korsrygg då det stärker muskulaturen i dessa områden.

Mula bandha – rotlåset. Det aktiveras när perineum, bäckenbotten, lyfts inåt och uppåt. Genom att aktivera mula bandha kommer bäckenet och den inre muskulaturen kring de nedre magsmältningsorganen att stärkas.


Drishti

Fokuseringspunkt.
Ashtanga yoga ——–
Varje asana har en förutbestämd blickpunkt. Genom att rikta blicken till en speciell punkt ökar koncentrationen och uppmärksamheten börjar att dras inåt. Även balansen i kroppsställningarna underlättas. Genom att hålla rätt drishti i varje asana och mellan asanas får man den ultimata sträckningen och korrekta riktningen i kroppen.

Det finns nio stycken drishtis:
Nasagrai – nästippen, den vanligaste blickpunkten
Angushtha ma dyai – tummarna
Bhroomadhya- tredje ögat (mellan ögonbrynen)
Nabi Chakra- naveln
Urdhva dristi eller Antara dristi- rakt upp
Hastagrai- handen
Padhayoragrai-tårna
Parshva dristi- långt åt vänster
Parshva dristi- långt åt höger


Vinyasa

Betyder att synkronisera andning med rörelse. Till varje rörelse hör ett andetag.
Andningen utgör grunden och synkroniseras med rörelse och länkar samman de olika asanas i en bestämd ordningsföljd. Genom att kombinera andning med rörelse och aktivera kroppslåsen uppstår värme i kroppen. Värmen renar musklerna och organen och driver ut gifter ur kroppen. Även välgörande hormoner och mineraler bildas, frigörs och ger näring åt kroppen.

Det finns tre serier inom ashtanga yoga.
Den första serien, yoga chikitsa, renar, rätar ut och stärker kroppen. Ställningarna tillsammans med andningen och kroppslåsen ökar blodcirkulationen, rengör de inre organen och utvecklar koncentrationsförmågan.

Den andra serien nadi shodana renar nervsystemet och öppnar energikanalerna.

Den tredje serien, sthira bhagah, uppdelad i ABCD integrerar inre och yttre styrka och grace. Att utöva dessa serier kräver en hög grad av flexibilitet, styrka och ödmjukhet.