Luke Bennett

Luke är osteopat sedan 2011. Han är utbildad vid Stockholm College of Osteopathic Medicine där han sedan 2012 även undervisar neurologi, differentialdiagnostik och anamnestagning. Han arbetar också som handledare på skolans elevklinik. Luke har praktiserat yoga sedan 2005 och arbetar återkommande med att kombinera och integrera osteopati med individuellt anpassad yoga. På Inbalance lärarutbildnind kommer Luke undervisa i Anatomi, Biomekanik och Vävnadslära.