Rikard Skogberg

RIKARD SKOGBERG

Lärare

Rikard började 2009 med Ashtanga yoga och gjorde sedan sin första lärarutbildning. Han sökte sig sedan vidare och fann Anusarayogan. Rikard lägger fokus på att hitta en balans mellan det fysiska och andliga, både i klassen men också ut i vardagen ”off the mat”. Han gillar att undervisa en dynamisk klass med flow och samtidigt fokus på linjering och att integrera en medvetenhet på energi, intuition och kreativitet.