Yinyoga – Intensiv fördjupning

Yinyoga – intensiv fördjupning | 2–6 januari 2021| Inbalance Yoga

Den här intensivkursen fokuserar på funktionell anatomi och hur du kan använda den kunskapen för att göra yogapraktiken mer personligt anpassad. Kursen vänder sig till dig som är yogalärare men även till dig med nyfikenhet på hur du kan anpassa din praktik utifrån dina unika förutsättningar.

Yinyoga är ett sätt att se på, och utöva yoga, utifrån en idé om helhet, samverkan och kontext. Begreppen yin och yang finns inom den taoistiska filosofin och symboliserar ytterligheter. Tillsammans utgör de en modell som länge använts för att beskriva hur saker och ting fungerar i relation till varandra, men också i förhållande till sin omgivning.

Yinyoga som tillämpas insiktsfullt innebär en möjlighet till fördjupad självkännedom. Utövandet stimulerar kroppens självläkande förmåga samtidigt som nervsystemet regleras. Det är med andra ord ett vilsamt komplement till annan, rörelsebaserad träning.

Under den här intensivkursen får du bland annat lära dig de 7 arketypiska positionerna i yinyoga, och hur du kan anpassa dessa utifrån dina och dina elevers individuella förutsättningar. Du får även förståelse för begrepp som fascia, fokusområde, kompression och tension, i relation till yogautövandet.

Undervisningen och utbildningsmaterialet är inspirerade av den funktionella approach till yinyoga, anatomi och undervisning som den amerikanske yogaläraren Paul Grilley förmedlar.

Den närande kraft som finns tillgänglig i det stillsamma utövandet av yoga är inte bara återhämtande utan också uppbyggande. Yinyoga stärker den empatiska och lyhörda förmågan, och förbereder såväl kropp som sinne för ett kontemplativt och självreflekterande förhållningssätt. Över tid bidrar utövandet till ett tillstånd av integrerad närvarande stillhet.

Ur kursinnehållet:

 • Innebörden av yin i yogasammanhang
  • Vad yinyoga kan bidra med och vikten av att stanna upp
  • De 7 arketypiska positionerna i yinyoga
 • Funktionell anatomi
  • Variation och unicitet hos människan
  • Anpassning av positioner utifrån individuella förutsättningar
 • Fysiologisk förståelse
  • Översikt av nervsystemet och orientering i olika smärtbegrepp
  • Bindvävs- och fasciafysiologi – begreppsutredning
 • Metodik och pedagogik
  • Observation av olikhet och förutsättningar
  • Reflektion kring sekvensering och tematiserad undervisning
  • Språkets vikt och förhållningssätt i yogaundervisningen

Vi som undervisar på utbildningen

Jenny Warner

Osteopat DO, yoga- och meditationslärare

Jenny tog sin osteopatexamen 2017 vid Stockholm College of Osteopathic Medicine. Hon har studerat och praktiserat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år och genomfört flertalet yogalärarutbildningar och fördjupningar. Hon drev den egna yogaplatsen Skimra Yoga mellan 2010-2015 och undervisar idag både privatelever, i gruppsammanhang och på lärarutbildningar i yoga, bland annat på Axelsons Institute. Jenny fortbildar sig även till traumaterapeut, enligt SE-metoden.

DATUM & TIDER

Utbildningen sker på Inbalance Hornstull:

 • 2-6 januari – 2021

Tiderna är:

 • Lördag kl 09.00-18.00
 • Söndag kl 09.00-18.00
 • Måndag kl 09.00-18.00
 • Tisdag kl 09.00-18.00
 • Onsdag kl 09.00-18.00

Anmälan sker via mail till info@inbalance.se

PLATS

Denna utbildning kommer att hållas på Inbalance Hornstull. Adress: Horntulls Strand 9, Stockholm.

PRIS

Utbildningen kostar 5.900 kr (inkl moms).
Pris för lärare på In balance och gamla TT-elever är 5.o00 kr (inkl moms).

Återbetalning sker endast mot uppvisande av läkarintyg.